ورود به سیستم

سامانه

ورود به سامانه داوری مقالات

نشریه علمی روانشناسی و علوم رفتاری ایران

 

نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

نشریه علمی علوم اسلامی انسانی

���������� �������������� ���������� ������������

تاریخ ثبت: 1401/04/04

 پس از پیگیری های مجدانه دبیرخانه همایش ملی رسالت جوانان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، با افتخار حمایت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را در قالب علمی و معنوی دریافت گردید.


نظرات کاربران